Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

 

Nawigacja

Informacja o podręcznikach do Religii Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019 Regulamin korzystania z podręczników

Podręczniki 2018/2019

Informacja o podręcznikach do Religii

Uczniowie, którzy będą uczęszczać na lekcje religii w roku szkolnym 2018/2019 proszeni są o zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Uwaga!

Uczniowie klas I – VIII wszystkie pozostałe podręczniki otrzymają w ramach dotacji celowej.

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.doc