• Aktywna tablica

    • W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieliw zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

     Nasza szkoła, przystąpiła do programu i otrzymała przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł + 3500zł - dofinansowanie z UM KUTNO (łączny koszt 17 500zł), na zakup pomocy dydaktycznych - w przypadku naszej szkoły: dwóch tablic interaktywnych i projektorów wraz z nagłośnieniem.

     Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

     Cel główny Programu był realizowany przez cele szczegółowe:

     1. rozwijano kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

     2. kształtowano kompetencje społeczne i twórcze uczniów, w tym umiejętność pracy zespołowej;

     3. rozwijano postawę kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

     4. wspierano innowacyjne metody pracy;

     5. wykorzystano w praktyce szkolnej zastosowania różnych konfiguracji pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

     Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w Programie, szkoła realizowała następujące zadania:

     1. nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

     2. zespół nauczycieli matematyki uczestniczył w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

      • zorganizowano w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

      • dzielono się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli przykładów dobrych praktyk;

     3. wykorzystywano TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu (od listopada).

      

      

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2719868
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
   • sp9@edu.kutno.pl
   • telefon/fax (24) 253-63-68; 253-64-25
   • 99-301 Kutno, ul. Wł. Jagiełły 6
   • 7.30 - 15.30
 • Galeria zdjęć

  • Jasełka
  • Śpiewamy Kolędy
  • Wigilia w I c
  • Wigilia w III b
  • Podróż na Planetę Złotówka
  • Otwarcie Uczniowskiej Dziupli Kulturalnej
  • Zuchowe warsztaty tworzenia świątecznych ozdób
  • Śniadanie daje moc
  • Mikołajki
  • Dzień Mikołajkowej Czapki
  • Grosikowa wędrówka
  • Andrzejkowy Jarmark