Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

 

Nawigacja

Jubileusz XXX lecia Szkoły

Wtorek 29.07.2014
Ilość odwiedzin: 841987

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • Drodzy Uczniowie !

  Życzę Wam wspaniałych, wakacyjnych przeżyć,
  udanego wypoczynku i nowych przyjaźni.
  Wróćcie do szkoły pełni
  uśmiechu oraz zapału do pracy.

 • Wyprawka pierwszoklasisty

 • Informacja

     POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW

      W 2014r. realizowany będzie Rządowy programem pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna”. Pomoc w zakresie dofinansowania podręczników przeznaczona jest dla uczniów rozpoczynających edukację szkolną w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, a także dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2014/2015.
      Program skierowany jest do uczniów z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II lub III oraz dla uczniów niepełnosprawnych z klas II lub III będzie wynosić do kwoty 225 zł.
      Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV– VI (słabowidzących, niesłyszących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić do kwoty 325 zł.
  Jak ubiegać się o dofinansowanie:
  1.Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2014/2015
  (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów, natomiast Rodzice uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
  2.Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
  3.Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników.
  4.Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 • Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice !

  Zapisy do świetlicy szkolnej od dnia 1 września 2014 r.
  Świetlica szkolna będzie czynna od dnia 2 września 2014 r. w godzinach od 6.30 do 16.30. Obiady w stołówce szkolnej dla klas I – VI od dnia 3 września 2014 r.
  Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej można pobrać ze strony internetowej szkoły.
  Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej proszę składać do kierownika lub wychowawców świetlicy od 1 września 2014 r. od godziny 9.00.
  Zebranie Rodziców dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej odbędzie się w czwartek 4 września 2014 r. o godzinie 16.30 w stołówce szkolnej.

 • Informacja

  Szkolny zestaw podręcznióków na rok szkolny 2014/2015 znajduje się w zakładce "Podręczniki 2014/ 2015"