Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

 

Nawigacja

SP 9 Kutno

Poniedziałek 30.03.2015
Ilość odwiedzin: 1011235

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • Ogłoszenie

  1 kwietnia 2015r. (środa) jest dla Uczniów klas I-V dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 
  Uczniowie, którym Rodzice  nie zapewnią opieki,  mogą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej.
  Uczniowie klas VI przystępują do ogólnopolskiego sprawdzianu zewnętrznego.

 • Komunikat w sprawie rekrutacji 2015/2016

   

  Komunikat Dyrektora Szkoły                                                                                     
                                                                                                                                            

 • REKRUTACJA 2015/2016

  1. Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie.
   Regulamin  rekrutacji
  2. Wykaz obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kutno.
   Wykaz obwodów szkół podstawow ...
 • Informacja dla Rodziców

            Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie w roku szkolnym 2015/2016 planuje utworzenie dla uczniów obecnych klas trzecich klasy o rozszerzonym programie nauczania wychowania fizycznego o profilu lekkoatletyka.

  Uczniom proponujemy:

 • Komunikat

   Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) Dyrektor Szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w dniach:

  1 kwietnia 2015r.

  24 czerwca 2015r.

  25 czerwca 2015r.

                                                                 Dyrektor Szkoły
                                                                   Danuta Blus