Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie

 

Nawigacja

Jubileusz XXX lecia Szkoły

Wtorek 02.09.2014
Ilość odwiedzin: 870288

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • UWAGA

  Wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz klas I wraz z Dyrekcją Szkoły serdecznie zapraszają Rodziców na zebranie informujące o organizacji roku szkolnego 2014/2015

  Spotkanie odbędzie się 2 września 2014 r. o godzinie 17.00
  w/g poniższego grafiku:

  Kl. 0 gr. A p. K. Popielarczyk, J. Szczygielska sala A-4
  Kl. 0 gr. B p. E. Waśkowska sala D-6A
  Kl. I a p. M. Andrysiewicz sala D- 8
  Kl. I b p. I. Leonowicz sala D- 9
  Kl. I c p. M. Michalska sala D- 13
  Kl. I d p. J. Dąbrowska sala D- 12
  Kl. I e p. M. Kamińska sala D- 2
  Kl. I f p. B. Zatońska sala D- 6

 • INFORMACJA DLA RODZICÓW
  DZIECI Z ODDZIAŁÓW
  PRZEDSZKOLNYCH

  Od dnia 1 września 2014r. dzieci z oddziału przedszkolnego mają zapewnioną opiekę zgodnie z planem:
  - na wydłużony pobyt od godz. 7.00 do 17.00 z wyżywieniem,
  - na skrócony pobyt od godz. 8.00 do 13.00


   

 • Wyprawka pierwszoklasisty

 • Informacja

     POMOC  MATERIALNA  DLA  UCZNIÓW

      W 2014r. realizowany będzie Rządowy programem pomocy uczniom ,,Wyprawka szkolna”. Pomoc w zakresie dofinansowania podręczników przeznaczona jest dla uczniów rozpoczynających edukację szkolną w klasach II, III i VI szkoły podstawowej, a także dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w roku szkolnym 2014/2015.
      Program skierowany jest do uczniów z rodzin gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi 539 zł netto. Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II lub III oraz dla uczniów niepełnosprawnych z klas II lub III będzie wynosić do kwoty 225 zł.
      Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV– VI (słabowidzących, niesłyszących, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego), dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić do kwoty 325 zł.
  Jak ubiegać się o dofinansowanie:
  1.Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2014/2015
  (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub – w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów, natomiast Rodzice uczniów niepełnosprawnych zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wzór wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.
  2.Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).
  3.Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników.
  4.Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom dofinansowanie.

 • Ogłoszenie

  Szanowni Rodzice !
  Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej od dnia 1.09.2014r. od godz. 9.00 w sali A-2.
  Karty zapisu dziecka do świetlicy można pobierać ze strony internetowej szkoły, będą również dostępne w świetlicy.
  Świetlica czynna od dnia 2.09.2014r. (wtorek) od godz. 6.30 – 16.30.


   

  KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA.pdf