• Historia

    • ROK SZKOLNY 2018/2019

     - Nowym dyrektorem szkoły została, wybrana w drodze konkursu, pani Małgorzata Margulska - Haczyk; stanowiska wicedyrektorów objęły: pani Aneta Krajewska – wicedyrektor ds. wychowawczych, pani Elżbieta Mikołajczyk – wicedyrektor ds. sportu i rekreacji, pani Iwona Pietrzak – wicedyrektor ds. dydaktycznych.

     - Zorganizowanie Festynu Rodzinnego „Dziewiątka dla Niepodległej. Spotkajmy się przy biało-czerwonej”. Była to impreza otwarta dla wszystkich mieszkańców miasta, w której uczestniczyli uczniowie kutnowskich szkół podstawowych oraz społeczność lokalna.

     - Kontynuacja projeku pn.: ”Cyfrowy Pitagoras” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

     - Kontynuacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Od grosika do złotówki” umożliwiającego uczniom nabycie wiedzy z zakresu edukacji finansowej, przedsiębiorczości oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Projekt pod patronatem Ministerstwa Finansów i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (kl. IIIa - wychowawca p. Ewa Potocka, kl. III b – wychowawca p. Jolanta Stasiak).

     - Realizacja grantu „Spotkania przy szabasowych świecach – polsko-żydowska przeszłość naszego miasta w ramach Miejskich Grantów Oświatowych na innowacyjne działania edukacyjne ph.”Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga - Kutnowskie Granty Oświatowe” (autorki i realizatorki grantu: p. Iwona Pietrzak, p. Joanna Lach - Skrzynecka).

     - Udział w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, Czytelniczej Sztafecie Szkół oraz w Akcji Ogólnopolskiego Dnia Czytania Książek i Ogólnopolskiej Akcji „Jak nie czytam, jak czytam”.

     - Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości: realizacja projektu „Drogi do wolności w kutnowskiej Dziewiątce”, udział w uroczystościach miejskich oraz w nagraniu płyty z pieśniami patriotycznymi pt: „Mojej biało – czerwonej”.
      

     ROK SZKOLNY 2017/2018

     - Na podstawie Uchwały Nr XLIII/417/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie w ośmioletnią szkołę podstawową rozpoczęło się wdrażanie zmian reformy systemu edukacji.

     - Włączenie się w organizację Święta Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Aleksandra Kamińskiego. Sale lekcyjne oraz teren boiska stały się bazą noclegową i organizacyjną dla blisko 2000 harcerzy.

     - Zakończenie modernizacji i remontu stołówki szkolnej.

     - 29.11.2017r. uroczyste otwarcie Ekopracowni powstałej w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Nasza Eko-pracownia” zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (autorzy wniosku: Danuta Blus, Ewa Wachowska).

     - Pozyskanie środków w ramach programu Aktywna tablica” i zakup 2 tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym oraz głośników (autor wniosku: Małgorzata Margulska-Haczyk).

     - Pozyskanie środków i zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 15.000,00 zł. (autorzy wniosku: Beata Paluchowska, Danuta Blus).

     - 29.11.2018r. Uchwalenie Statutu Szkoły Podstawowej Nr 9 im.Wł. Jagiełły w Kutnie.

     - Pozyskanie w ramach Budżetu Obywatelskiego kwoty 99.600,00 zł na projekt „Rewitalizacja terenu przed Szkołą Podstawową Nr 9 w Kutnie” (autorzy wniosku: Danuta Blus, Krzysztof Murzynowski).

     - Uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty przez 8 uczniów:
     w Przedmiotowym Konkursie z Historii :
     - Kornel Grzelak kl. VII c - opiekun p.Małgorzata Borucka
     - Dawid Jakubiak kl. VII d - opiekun p.Małgorzata Borucka
     w Przedmiotowym Konkursie z Języka Angielskiego :
     - Jakub Marczak kl. VII b - opiekun p. Agnieszka Tracz
     w Przedmiotowym Konkursie z Języka Polskiego :
     - Zuzanna Biernacka kl. VII c - opiekun p. Ewa Szarata
     - Paulina Poniszewska kl. VIIa - opiekun p. Ewa Szarata
     - Maria Wawrzyńczak kl. VIIc - opiekun p. Ewa Szarata
     - Nina Nowacka kl.VII b - opiekun p. Marzanna Dwojacka
     - Alicja Sadowska kl.VII b - opiekun p. Marzanna Dwojacka

     - Realizacja grantu „Oblicza Mojego Miasta” w ramach Miejskich Grantów Oświatowych na innowacyjne działania edukacyjne ph. ”Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga-Kutnowskie Granty Oświatowe” (autor i realizator grantu: Elżbieta Arkita).

     - Realizacja programu „eTwinning”. Współpraca z dwiema szkołami z Turcji i Włoch za pośrednictwem mediów elektronicznych. Realizatorki projektu: Dominika Gwizdała-Pawlik, Agnieszka Tracz, Edyta Woźniak, Marzena Zielińska.

     - Udział w projekcie pn.: ”Cyfrowy Pitagoras”. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

     - Złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dofinansowanie utworzenia „Ekopracowni pod chmurką” na kwotę 50.000,00 zł (autorzy wniosku: Danuta Blus, Edyta Kaba).

     - Udział 21 uczniów w Finale Ogólnopolskim XXIV edycji Czwartków Lekkoatletycznych.

     - I miejsce i tytuł Mistrza Województwa Łódzkiego rocznika 2007 w Drużynowych Biegach Przełajowych Chłopców oraz V miejsce rocznika 2007 w Drużynowych Biegach Przełajowych Dziewcząt w ramach „Igrzyska Dzieci”.

     - V miejsce w Finale Wojewódzkim Czwórboju Lekkoatletycznego Dziewcząt.

     - Indywidualne sukcesy sportowe uczniów na szczeblu ogólnopolskim:
     - III miejsce w skoku wzwyż rocznika 2007 wywalczył Daniel Pawłowski z kl. IV a
     - VI miejsce w skoku w dal rocznika 2005 uzyskała Aleksandra Urbańska z kl. VI a.

     - XXIV Przegląd Teatrów Dziecięcych „ŁAPA 2018” - Nagroda Główna Emblemat Przeglądu Łapa dla kl. II b „Bystrzaki” za spektakl „Ahoj, przygodo!” wychowawca: p. Jolanta Stasiak.

     - Otrzymanie Certyfikatu za aktywną realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Od grosika do złotówki” umożliwiającego uczniom nabycie wiedzy z zakresu edukacji finansowej, przedsiębiorczości oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa. Projekt pod patronatem Ministerstwa Finansów i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości (realizatorzy projektu kl. II a i II b, Aneta Krajewska, Ewa Potocka, Jolanta Stasiak).

     - Certyfikat za udział w programie edukacji cyfrowej #SUPERKODERZY. Projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji i Fundacji Orange (organizatorzy: Bogumiła Rozkosz, Agnieszka Gątarek, Ewa Potocka, Edyta Woźniak, Alina Limanowska).

     - Przyznanie przez Prezydenta Miasta Kutno Szkole Podstawowej Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie nagrody finansowej w kwocie 5000,00 zł w uznaniu za podjęte w roku szkolnym 2017/2018 szczególnie twórcze i innowacyjne działania, polegające na utworzeniu pracowni przyrodniczo -ekologicznej w ramach konkursu EKO-PRACOWNIA organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz największą liczbę finalistów w wojewódzkich konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018 .

     - 22 czerwca 2018r.
     Właśnie zakończył się rok szkolny 2017/2018. 
     Było to niezwykłe zakończenie, bo połączone z pożegnaniem pani Dyrektor Danuty Blus, która podjęła decyzję przejścia na emeryturę.

     Zaczęło się na wesoło od scenki komediowej „Jeden dzień z życia niesfornego ucznia Zenka”, który przeżywał perypetie szkolne w oprawie muzycznej znanych przebojów. Nie zabrakło również nuty nostalgii, wakacyjnego rozmarzenia oraz poetyckiej refleksji o urokach lata i wakacji. Kolory lata wzmocniły piosenki wykonane przez utalentowanych, młodych wokalistów, a powiew wakacji oddały układy taneczne. Wzruszającym akcentem tej uroczystości był taniec do piosenki „Kolorowy wiatr”. Uczniowie dedykowali go Pani Dyrektor, zapraszając do ogrodu pełnego pachnących kwiatów. Słowami tej piosenki szkolna brać złożyła życzenia Pani Dyrektor, by „każdy nowy dzień opleciony skrzydłami pragnień, dawał iskrę, by marzyć i żyć”. W atmosferze owacji uczniowie i rodzice wręczyli kwiaty, tworząc w ten sposób ogród wdzięcznych serc.

     Wzruszona Pani Dyrektor Danuta Blus podsumowała 24 lata swej pracy na stanowisku dyrektora. Podziękowała również przybyłym przedstawicielom władz miejskich: Prezydentom Panu Zbigniewowi Wdowiakowi i Panu Jackowi Boczkai, zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Panu Mariuszowi Sikorze, Wicedyrektorom- Paniom Małgorzacie Margulskiej-Haczyk, Elżbiecie Mikołajczyk i Anecie Krajewskiej oraz Radzie Rodziców, w osobach Pani Iwony Maciejewskiej i Pani Moniki Ciesielskiej. Słowa podziękowania skierowała także do Księdza Proboszcza Parafii Świętej Królowej Jadwigi w Kutnie - Ks. Piotra Dominiaka, jak również Honorowego Prezesa Ligi Obrony Kraju w Kutnie - Pana Wiesława Antoniaka i Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju - Pana Janusza Kaczmarka oraz Kierownika Biblioteki Wojewódzkiej Filia w Kutnie - Pani Agnieszki Mikołajczyk.

     Dalszą część uroczystości wypełniło wręczanie nagród i dyplomów 8 Finalistom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Języka Polskiego, z Historii, z Języka Angielskiego, dyplomów stypendystom osiągającym najwyższe wyniki w nauce i współzawodnictwie sportowym, świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych. Po zakończeniu uroczystości w hali uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali pozostałe świadectwa i dyplomy, po czym wyruszyli w podróż rzeką marzeń w kolorowy wakacyjny świat.

     - Przeprowadzono rewitalizację terenu przed głównym wejściem do szkoły od ul. Wł. Jagiełły (wymianę nawierzchni, nasadzenia róż i wysiew trawy na terenach zielonych – budżet obywatelski.

     - 31.08.2018r. odeszła na emeryturę Pani Dyrektor mgr Danuta Blus, która pracowała w SP9:

     od 1.02.1987r. do 31.08.1987 na stanowisku wychowawcy świetlicy,

     od 1.09.1987 do 31.01.1991r. na stanowisku nauczyciela,

     od 1.02.1991r. do 31.08.1994r. na stanowisku wicedyrektora,

     od 1.09.1994r. do 31.08.2018r. na stanowisku dyrektora szkoły.

      

     ROK SZKOLNY 2016/2017

     - Uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Społecznie Zaangażowanej Palcówki w roku szkolnym 2016/2017 za udział w IV edycji ogólnopolskiej kampanii „Wszystkie Kolory Świata” zorganizowanej przez Unicef.

     - Zdobycie Certyfikatu Szkoły Promującej Honorowe Oddawanie Krwi pod patronatem Ministra Zdrowia.

     - Realizacja programu etwinning. W ramach tego programu zrealizowano: „Christmas Cards”- uczniowie wymieniali kartki z życzeniami bożonarodzeniowymi w języku angielskim z uczniami z Włoch, Turcji, Chorwacji, Czech, Finlandii, Gruzji, Grecji, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii, Ukrainy, Bułgarii; „Postcards around the World” - szkoły z krajów europejskich wysyłały po jednej pocztówce ze swojego miasta do szkoły z każdego kraju biorącego udział w projekcie; „My school”- wymiana korespondencji z uczniami z Włoch. Realizatorki projektu: Edyta Woźniak, Dominika Gwizdała-Pawlik, Agnieszka Tracz, Agnieszka Radoszewska.

     - Realizacja projektu „Matematyczne tablety – aby nasze dzieci polubiły matematykę” w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (zakup sprzętu, oprogramowania i pomocy dydaktycznych do nauki matematyki oraz warsztaty dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli). Autor projektu: Małgorzata Margulska-Haczyk, realizatorzy projektu: nauczyciele i pracownicy administracji SP 9 Kutno.

     - Dotacja na zakup książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

     - Nagroda w formie grantu za projekt edukacyjny „Trzysta procent matematyki” w III edycji ogólnopolskiego programu mPotęga prowadzonego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć. Jest to program ogólnopolski, skierowany do szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i bibliotek, których celem jest promowanie nauki w ciekawy i nieszablonowy sposób. Autorki i realizatorki projektu: Joanna Czuba, Małgorzata Margulska-Haczyk.

     - Zakwalifikowane szkoły do Programu #SuperKoderzy w edycji 2017/2018 - #SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego i muzyki. Szkolny zespół ds. programu: Agnieszka Gątarek, Edyta Woźniak, Alina Limanowska.

     - Projekt ogólnopolski „Zdrowo jem, więcej wiem” zdobycie przez uczniów kl. Ib, op. Jolanta Stasiak 8 miejsce w Polsce (etap zimowy), 9 miejsce w Polsce (etap wiosenny). Projekt organizuje Fundacja Banku Ochrony Środowiska.

     - Realizacja trzech autorskich projektów nauczycieli w ramach innowacyjnych działań edukacyjnych. - Kutnowskie Granty Oświatowe („Schodkami do celu” – I. Domżał, B. Hakało; „Moje Miasto i Ja” – E. Kowalska, E. Arkita; „Festiwal Matematyki” – J. Czuba, A. Gątarek, A. Maćkowska, M. Margulska – Haczyk).

     - Kornel Grzelak uczeń kl. VI c zdobył tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii ogłoszonym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (n-l M. Borucka).

     - Awans do Finału Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego ogłoszonego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty - Klaudia Karasińska kl. VI a, Kacper Szymański kl. VI a, Jakub Marczak kl. VI b, Aleksandra Szczygielska kl. VI b, Dawid Jakubiak kl. VI d (n-l. E. Woźniak).

     - Awans do Finału Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego ogłoszonego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty - Alicja Sadowska kl. VI b, Maria Wawrzyńczak kl. VI c (n-le: M. Dwojacka, E. Szarata).

     - Zdobycie tytułu Laureata I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Polonica Plus: Klaudia Karasińska kl. VI a, Maria Wawrzyńczak VI c (n-l E. Szarata).

     - Zdobycie tytułu Laureata I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Matematyka Plus: Weronika Gruszka kl. V a (n-l M. Margulska-Haczyk).

     Zdobycie tytułu Laureata I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus. Lingua Plus (j. angielski):  Aleksander Klembalski kl. IV c (n-el. E. Woźniak).

     -Tygodniowa wizyta wolontariuszy z Algierii i Indonezji, przedstawicieli organizacji AISEC – warsztaty dla uczniów klas I – VI.

     - Udział reprezentacji 11 uczniów w II Halowych Mistrzostwach Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-le: J. Kudła, T. Pasiński, M. Smakowski).

     - II miejsce (tytuł Wicemistrza Polski) Mileny Budner, uczennicy klasy VI a w biegu na 300 m rocznika 2004 podczas II Halowych Mistrzostw Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-l T. Pasiński).

     - II miejsce (tytuł Wicemistrza Polski) Miłosza Myszkowskiego, ucznia klasy VI a w skoku wzwyż rocznika 2004 podczas II Halowych Mistrzostw Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-l M. Smakowski).

     - II miejsce (tytuł Wicemistrza Polski) Miłosza Krygiel, ucznia klasy VI a w biegu na 1000 m rocznika 2004 podczas II Halowych Mistrzostw Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-l M. Smakowski).

     - II miejsce w Finale Wojewódzkim IMS w Biegach Rozstawnych w Sztafecie Szwedzkiej Dziewcząt – 4 uczennice (n-le: J. Kudła, T. Pasiński).

     - III miejsce w Finale Wojewódzkim IMS w Biegach Rozstawnych w Sztafecie Szwedzkiej Chłopców – 4 uczniowie (n-le: J. Kudła, M. Smakowski).

     - IV miejsce drużyny dziewcząt i VIII miejsce drużyny chłopców w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Mini Koszykówki Szkół Podstawowych „Energa Basket Cup” rozgrywanego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Gdańsku w dniach 1-4 czerwca 2017r. (Opiekunowie grup: p. Tomasz Pasiński i p. Marcin Smakowski).

     - III miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt. (Opiekun dziewcząt p. Jacek Kudła).

     - Awans szesnastoosobowej reprezentacji uczniów do Finału Ogólnopolskiego XXIII edycji „Czwartków Lekkoatletycznych”.

     - Montaż stacji kontrolno – pomiarowej w maszynowni basenu kąpielowego.

     - Montaż instalacji światłowodu i podpięcie internetowej sieci szkolnej.

     ROK SZKOLNY 2015/2016

     - Wprowadzenie Systemu Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce – dziennika elektronicznego, jako sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.

     - Wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny za środki pozyskane w ramach Budżetu Obywatelskiego „Multimedialna szkoła” (D. Blus, K. Błaszczyk).

     - Pozyskanie środków po raz drugi w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekt „Matematyczne tablety – aby dzieci polubiły matematykę” (M. Margulska-Haczyk).

     - Pozyskanie środków na zakup książek do biblioteki w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

     - Gabriela Kamińska uczennica kl. VI d zdobyła tytuł Finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego ogłoszonego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty ( n-l M. Dwojacka).

     - Adrianna Golan kl. VI a oraz Mateusz Galiński kl. VI a (n-l A. Tracz) awansowali do Finału Rejonowego Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego ogłoszonego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty.

     - Zdobycie tytułu laureata I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes Matematyka Plus”– Wiktoria Tomczyk kl. III c (n-l K. Błaszczyk), Weronika Gruszka IV a (n-l M. Margulska – Haczyk).

     - Zdobycie tytułu Laureata I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Linqua Plus: Wiktoria Smoczyńska IV a (n-l E. Woźniak), Wiktoria Grams IV e (n-l D. Gwizdała-Pawlik), Klaudia Karasińska V a (n-l E. Woźniak).

     - Uzyskanie II miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie „Omnibus”– Hanna Tomczak kl. III c (n-l E. Potocka), Weronika Gruszka IV a (n-l D. Blus), Alicja Sadowska V b (n-l M. Dwojacka).

     - Uzyskanie VII miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Pingwin 2015 przez Wiktorię Smoczyńską IV a (n-l E. Woźniak).

     - XXII Przegląd Teatrzyków Dziecięcych i Młodzieżowych ŁAPA 2016: Nagroda Główna dla zespołu „Mleczaki” za przedstawienie „Piotruś i wilk” kl. II e (n-l M. Kamińska).

     - XII miejsce w Finale Ogólnopolskim IMS w Sztafetowych Biegach Przełajowych „VENA CROSS” w Sztafecie 8 x 800m Dziewcząt - 9 uczennic (n-le: M. Baranowski, T. Pasiński).

     - Awans reprezentacji 32 uczniów do Finału Ogólnopolskiego XXII Edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” (n-le wychowania fizycznego).

     - Udział reprezentacji 11 uczniów w Halowych Mistrzostwach Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-le: T. Pasiński, M. Smakowski, M. Baranowski, J. Kudła).

     - I miejsce ( tytuł Mistrza Polski ) w skoku w dal i biegu na 300m rocznika 2004 Mileny Budner, uczennicy klasy V a podczas Halowych Mistrzostw Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-l T. Pasiński).

     - II miejsce ( tytuł wicemistrza Polski ) w skoku wzwyż rocznika 2004 Miłosza Myszkowskiego, ucznia klasy V a podczas Halowych Mistrzostw Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-l M. Smakowski).

     - III miejsce ( tytuł wicemistrza Polski ) w biegu na 60m rocznika 2003 Cezarego Szymańskiego, ucznia klasy VI a podczas Halowych Mistrzostw Polski Dzieci w Lekkoatletyce (n-l M. Smakowski).

     - IV miejsce Mileny Budner, uczennicy klasy V a w biegu na 300 m rocznika 2004 podczas XXII Edycji „ Czwartków Lekkoatletycznych” (n-l T. Pasiński).

     - V miejsce Cezarego Szymańskiego, ucznia klasy VI a w skoku w dal rocznika 2003 podczas XXII Edycji „ Czwartków Lekkoatletycznych” (n-l M. Smakowski).

     - VI miejsce Miłosza Myszkowskiego, ucznia klasy V a w skoku wzwyż rocznika 2004 podczas XXII Edycji „ Czwartków Lekkoatletycznych” (n-l M. Smakowski).

     - II miejsce w Finale Wojewódzkim IMS w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców – 6 uczniów (n-le: J. Kudła, M. Smakowski).

     - IV miejsce w Finale Wojewódzkim IMS w Konkursie „Gier i zabaw” – 40 uczniów (n-le wychowania fizycznego i kształcenia zintegrowanego).

     - V miejsce w Finale Wojewódzkim IMS w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt – 12 uczennic (n-le: M. Baranowski, T. Pasiński, J. Kudła).

     - Działalność świetlicowej grupy cyrkowej „Figielek” (n-l N. Stolińska).

     - Pięć projektów w ramach innowacyjnych działań edukacyjnych – Kutnowskie Granty Oświatowe ( E. Milka, B. Paluchowska, E. Arkita, E. Kowalska, M. Kamińska, B. Hakało, M. Baranowski, M. Borucka, M. Dwojacka, M. Margulska-Haczyk, E. Woźniak, J. Stasiak, D. Andrzejewska, M. Strębska).

     - Udział szkoły w projekcie e-Twinning – wymiana kart i listów z uczniami z Włoch i Turcji (n-l A. Tracz, D. Gwizdała-Pawlik, E. Woźniak, A. Radoszewska).

     - Naprawa instalacji elektrycznej na hali sportowej pod kątem doprowadzenia klimatyzacji i modernizacja instalacji wentylacji.

     ROK SZKOLNY 2014/2015

     - Dwoje uczniów klas VI zostało Finalistami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty - Michalina Rykalska VI b z języka polskiego (p. Ewa Gawrońska) i Maciej Pluta VI a z matematyki (p. Agnieszka Gątarek i p. Małgorzata Margulska-Haczyk).

     - Zdobycie Certyfikatu ,,Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice społecznym kapitałem nowoczesnej szkoły” w ramach Ogólnopolskiego Projektu Systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Demokracji Lokalnej. Koordynatorzy: Małgorzata Buczyńska, Iwona Maciejewska – rodzice, Maria Nodzak, Zuzanna Żeberkiewicz – uczniowie, Danuta Blus, Aneta Krajewska – nauczyciele.

     - Zdobycie ,,Certyfikatu Szkoły Łowców Talentów” w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Łowimy talenty 2014/2015” zrealizowanego przez Łowców Talentów pod patronatem Politechniki Warszawskiej.

     - VI miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego ZUCH 2015 – Barbara Pawlik uczennica klasy I a.

     - VI miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Janie Pawle II ,,Olimpus 2015” - Julia Myszkowska uczennica klasy VI a; VII miejsce w Polsce – Szymon Pajor uczeń klasy VI a i VIII miejsce w Polsce – Aleksandra Żurawik uczennica klasy VI a.

     - XIII miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,Alfik Humanistyczny”: Mateusz Galiński – uczeń klasy V a.

     - Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Matematyka Plus - Paulina Poniszewska uczennica klasy IV a i Maciej Pluta uczeń klasy VI a.

     - III miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Penguin – Klaudia Justyńska uczennica klasy V c i Mateusz Kowalski uczeń klasy VI b; V miejsce w kraju w tym konkursie zdobył
     Piotr Muliński – uczeń klasy VI c.

     - Laureatka I stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes  Polonica Plus – Karolina Sobiecka uczennica klasy IV a.

     - Laureatka I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego – Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus Lingua Plus – Wiktoria Smoczyńska uczennica klasy III e; laureatka
     I stopnia w tej olimpiadzie – Klaudia Karasińska uczennica klasy IV a.

     - X miejsce w Finale Ogólnopolskim IMS w Biegach Rozstawnych podczas „VENA SPORT FESTIWAL” w Sztafecie Szwedzkiej Dziewcząt (Łódź, 14.06.2015 r.) – 4 uczennice.

     - XIV miejsce w Ogólnopolskim Finale IMS w Minikoszykówce Chłopców (Gdańsk – Sopot, 04 – 07.06.2015 r.) – 12 uczniów.

     - Awans reprezentacji 20 uczniów do Finału Ogólnopolskiego XXI Edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” (Łódź, 20 – 21.06.2015 r.).

     - II miejsce i srebrny medal Miłosza Myszkowskiego, ucznia klasy IVA w skoku wzwyż rocznika 2004 podczas Finału Ogólnopolskiego XXI Edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” (Łódź, 20 – 21.06.2015).

     ROK SZKOLNY 2013/2014

     - 4 marca 2014r. szkoła obchodziła Jubileusz XXX-lecia z udziałem: wszystkich Prezydentów Miasta na czele ze Zbigniewem Burzyńskim, Wicedyrektora Oświaty Konrada Czyżyńskiego, Pani Zofii Grzebisz-Nowickiej Przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole (Klub Przodujących Szkół w Polsce).

     - Szkoła Uczestniczyła w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej ,,Ćwiczyć każdy może”. Efektem podjętych działań jest przyznanie szkole przez Ministra Edukacji Narodowej tytułu ,,Szkoła w Ruchu” – szkolny koordynator Elżbieta Mikołajczyk.

     - Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyczne Plus (21 edycja) – Jakub Grams uczeń klasy VI a oraz Maciej Pluta uczeń klasy V a.

     - Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka Plus (20 edycja): Jakub Grams uczeń klasy VI a i Jakub Piotrowski uczeń klasy VI d; laureaci I stopnia: Maciej Pluta V a, Gabriel Kożuchowski V a, Paweł Cegiełka VI d, Jan  Ślusarski VI a.

     - IX miejsce w Kraju w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym ,,Albus 2014” – Paweł Cegiełka VI a.

     - XII miejsce w Polsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o JP II– Paweł Cegiełka VI d; XIII miejsce w Polsce w tym konkursie – Norbert Kotulski VI a.

     - IX miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Języków Obcych ,,Albus 2014” – Wiktoria Smoczyńska II e.

     - Laureatka I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes Lingua Plus – Wiktoria Smoczyńska II e.

     - XVII miejsce w Zawodach Międzynarodowych i Finale Ogólnopolskim w Sztafetowych Biegach Przełajowych reprezentacji chłopców podczas „VENA CROSS” (Łódź, 27.04.2014 r.) – 9 uczniów.

     - „VENA SPORT FESTIVAL” w Łodzi (15.06.2014r.) - V miejsce w Sztafetowych Biegach Rozstawnych Sztafeta Szwedzka Chłopców – 5 uczniów.

     - VII miejsce w Sztafetowych Biegach Rozstawnych Sztafeta Szwedzka Dziewcząt – 5 uczennic.

     - VII miejsce w Sztafetowych Biegach Rozstawnych Sztafeta 4x100m Chłopców – 4 uczniów.

     - Udział reprezentacji 18 uczniów w XX. Edycji Ogólnopolskiego Finału „Czwartków Lekkoatletycznych” (Łódź, 22 – 23.06.2014r.) - VI miejsce w skoku w dal rocznika ‘2003 uzyskała Alicja Stelmasiak – uczennica klasy IV b; VIII miejsce w skoku w dal rocznika ‘2001 wywalczyła Marta Budner – uczennica klasy VI a.

     ROK SZKOLNY 2012/2013

     - 28.06.2013r. uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 odbyła się z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz Wiesławy Zewald, przedstawiciela Wojewody Łódzkiego.

     - Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Matematyka Oxford Plus- Adrian Jędrzejczak IV d, Adam Słoma V a, Kacper Szyszka VI d, Michał Matczak VI c.

     - Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Plus - Paweł Cegiełka V d, Michał Matczak VI c.

     - X miejsce w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języków Obcych Albus - Barbara Cieślińska IV d.

     - Laureaci I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus - Gracjan Sikora III b, Aleksandra Małachowska III c, Jakub Koper III b.

     - IX miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  ,,Klio” – Paweł Cegiełka V d.

     - Nasi uczniowie po raz trzeci zdobyli stanin wysoki w Ogólnopolskim Sprawdzianie klas VI.

     - Zdobycie głównej nagrody  w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze inicjatywy podjęte w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, organizowanym przez  Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. DBI 2013 zostało objęte honorowym patronatem przez Krystynę Szumilas, ministra  edukacji narodowej. Koordynatorzy akcji- p. Ewa Potocka i p. Alina Limanowska.
     - VI miejsce w Biegach Rozstawnych Sztafeta Szwedzka Dziewcząt (Łódź, 19.06.2013 r.) – 5 uczennic.
     - IX miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (Radom, 9 – 11.06.2013 r.) – 6 uczennic.
     - XI miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt na Vena Cross (Łódź, 21.04.2013 r.) – 8 uczennic.
     - XII miejsce w Biegach Rozstawnych Sztafeta 4x100m Dziewcząt (Łódź, 19.06.2013 r.) – 4 uczennice.
     - XIII miejsce w Biegach Rozstawnych Sztafeta 4x100m Chłopców (Łódź, 19.06.2013 r.) – 5 uczniów.
     - XVIII miejsce w Biegach Rozstawnych Sztafeta Szwedzka Chłopców (Łódź, 11.06.2013 r.) – 5 uczniów.
     - Udział reprezentacji 22 uczniów w XIX Edycji Finału Ogólnopolskiego „Czwartków Lekkoatletycznych” (Łódź, 22 – 23.06.2013 r.). - III miejsce w skoku w dal rocznika 2000 zdobyła Martyna Goniarska – uczennica klasy VI a, VI miejsce w skoku w dal rocznika 2001 wywalczyła Marta Budner – uczennica klasy V a.

     ROK SZKOLNY 2011/2012

     - W dniach 21- 27 października 2011 r. wizytatorzy KO w Łodzi przeprowadzili ewaluację w obszarze: EFEKTY. Szkoła otrzymała najwyższą, możliwą do zdobycia ocenę A, która oznacza bardzo wysoki stopień spełnienia następujących wymagań:
     1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu.
     1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
     1.3 Uczniowie są aktywni.
     1.4 Respektowane są normy społeczne.

     - Zdobycie Certyfikatu „Szkoły z klasą 2.0 – uczymy i uczymy się z TIK”. Szkolny koordynator programu- Aneta Wojciechowska, liderzy programu: Danuta Blus- dyrektor szkoly oraz nauczyciele: Aneta Marczak, Alina Limanowska, Ewa Potocka, Agnieszka Tracz.
     - I miejsce w Polsce w ogólnopolskim konkursie na fotocast organizowanym w ramach akcji „Szkoła z klasą 2.0” pt. „W powiększeniu; Energia kobiet”.

     - I miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie na scenariusz lekcji z TIK pt. „Moja lekcja 2.0” przeprowadzonego w ramach akcji „Szkoła z klasą 2.0.”, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną w „Prezi” pt. „Walentynkowa Akcja Tikowa W.A.T.” w ramach akcji „Szkołą z klasą 2.0”, wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim na  Blog pt. „Komputer i jego tajemnice” w ramach akcji „Szkoła z klasą 2.0.” – Paulina Bednarek, Paulina Jakubowska kl. VI b, op. Alina Limanowska.

     - Zdobycie "Certyfikatu Społecznie Zaangażowanej Placówki w roku szkolnym 2011- 2012" za odział w ogólnopolskiej Kampanii "Wszystkie Kolory Świata" zorganizowanej przez UNICEF Polska: szkolny koordynator kampanii- Beata Ostrowska.

     - Zdobycie głównej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie PlastycznymCzego nauczył mnie Amperek?” – uczniowie klasy Ia, op. p. Małgorzata Andrysiewicz.

     - Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Dnia Bezpiecznego Internetu - koordynatorzy Ewa Potocka, Alina Limanowska.

     - Laureaci I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy „Matematyka Oxford Plus - Jakub Grams kl. IV a, Natalia Dziedziczak kl. V b, op. p. Agnieszka Bawarska.

     - I miejsce i tytuł „Mistrza Polski” w skoku w dal rocznika 1999 podczas Ogólnopolskiego Finału XVIII edycji „Czwartków lekkoatletycznych” w Warszawie – Mateusz Sobczyk kl. VI b, op. P. Jacek Kudła.

     - III miejsce w skoku w dal rocznika 2000 podczas Ogólnopolskiego Finału XVIII edycji „Czwartków Lekkoatletycznych” w Warszawie – Martyna Goniarska kl. V a, op. Jacek Kudła.

     ROK 2011

     - Realizacja sześciu autorskich projektów w ramach innowacyjnych działań edukacyjnych pod hasłem „Sięgaj gdzie wzrok nie sięga - Kutnowskie Granty Oświatowe”: „Myślec jak Leonardo da Vinci” (autor Małgorzata Margulska - Haczyk), „Pytania małe i wielkie, czyli szkoła myślenia- dociekania filozoficzne z dziećmi” (autor Aneta Wojciechowska), „Tańcz-poznawaj i rozwijaj siebie-warsztaty taneczne z elementami terapii pedagogicznej (autor Edyta Kaba), „Mix matematyczny- czyli jak wykorzystać wiedzę matematyczną w życiu codziennym” (autor Joanna Czuba), „Radośnie i aktywnie spędzam czas wolny” (autor Małgorzata Andrysiewicz), VIII Międzyszkolny Konkurs z zakresu bezpieczeństwa (autorzy: Ewa Potocka, Małgorzata Andrysiewicz, Jolanta Dąbrowska).
     - Zdobycie Certyfikatu Programu Edukacyjnego: „5 porcji warzyw, owoców lub soku”.
     - Laureat I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Test Matematyka Plus” Adam Postolski kl. V a, opiekun p. Agnieszka Bawarska.
     - Laureatka I stopnia z wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Test Oxford Plus” Katarzyna Bąk kl. IV b, opiekun p. Edyta Woźniak.
     - Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. „Rosnę, myślę, dbam” zorganizowanego w ramach XI Edycji  Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” Anita Marciniak, opiekun p. Agnieszka Maćkowska.
     - Nagroda Specjalna dla „Najlepszego Skoczka w dal” Mateusza Sobczyka – ucznia klasy V b podczas VI Międzynarodowego Pucharu  Lekkoatletycznego.
     - I miejsce i tytuł Mistrza Polski w skoku w dal rocznika 1999 podczas Ogólnopolskiego Finału XVII Edycji „Czwartków La” w  Warszawie zdobył Mateusz Sobczyk –uczeń klasy V b.
     - II miejsce i tytuł Wicemistrza Polski w skoku w dal rocznika 1998 zdobyła Natalia Kołodziejczak – uczennica klasy VI a,  opiekun p. Jacek Kudła.


     ROK 2010

     - I miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „My Winter Holiday Postcard” Katarzyna Danych kl. VI e, opiekun p. Agnieszka Tracz.
     - I miejsce i złoty medal podczas Międzypaństwowego Meczu Siedmiu Reprezentacji Europejskich w Warszawie w dniu 19.06.2010r.  wywalczyli Rafał Ewkowski i Mateusz Sobczyk.
     - I miejsce i tytuł Mistrza Polski w skoku w dal rocznika ’97 podczas Ogólnopolskiego Finału XVI Edycji „Czwartków La”  w Warszawie zdobył Rafał Ewkowski uczeń klasy VI b.
     - I miejsce i tytuł Mistrza Polski w skoku w dal rocznika ’99 podczas Ogólnopolskiego Finału XVI Edycji „Czwartków La” w  Warszawie zdobył Mateusz Sobczyk uczeń klasy IV b, opiekunowie: p. Jacek Kudła, p. Miłosz Kucharski.

     - I miejsce w Mistrzostwach Polski Młodzików w Baseballu (Osielsko) – 3 uczniów, opiekun p. Marcin Smakowski.
     - Termomodernizacja szkoły w ramach Projektu pn. „Termomodernizacja kutnowskich obiektów użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 9 Kutno”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007-2013.


     ROK 2008-2010

     - Realizacja innowacji programowo -metodycznej w klasach II - III „Radośnie odkrywam Boga. Katechezy Twórczości” autorstwa  nauczyciela religii p. Anety Wojciechowskiej.

      ROK 2009
     - 19 marca 2009 r. p. J. Kudła został trenerem roku 2008 na Ziemi Kutnowskiej.
     - 16-17 kwietnia 2009 zdobyliśmy Mistrzostwo województwa łódzkiego w Mini- Koszykówce w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
     - 28 maja2009 r. szkoła otrzymała wyróżnienie i nagrodę- tablicę multimedialną w konkursie „Nasza profilaktyka”- zorganizowanym przed Urząd Miasta Kutno i Gimnazjum nr 2.
     - 28 maja 2009 r. przyznano I miejsce p. Ewie Potockiej w Ogólnopolskim Konkursie na scenariusz i realizację projektu „Z Gratką do szkoły” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, miesięcznik Dyrektor Szkoły i portal internetowy Sieciaki.pl.
     - 9 czerwca 2009 dziewczęta wywalczyły II miejsce i awans do finału krajowego w Wojewódzkim finale Czwórboju Lekkoatletycznego.
     - I miejsce drużynowo na szczeblu wojewódzkim (finały) w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt (Łódź)- 18 uczennic. Opiekun grupy: p. M. Kudła.
     - I miejsce drużynowo na szczeblu wojewódzkim w Mini- Koszykówce Dziewcząt (Aleksandrów Łódzki)- 12 uczennic. Opiekun grupy: p. T. Pasiński.
     - I miejsce w Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (Łódź)- 6 uczennic. Opiekun grupy: p. M. Kudła.
     - Wyróżnienie scenariusza przedstawienia profilaktycznego dla p. E. Milki w Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
     - 19.11.2009 otwarcie kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012.
     - Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla p. dyrektor Danuty Blus.
     - Od początku roku szkolnego 2009/2010 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie „Po pierwsze edukacja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach rozwijających ich kompetencje kluczowe: wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających zainteresowania, wycieczkach. Wprowadzono nowe  narzędzie dydaktyczne- „dziennik elektroniczny”.


     ROK 2008

     - Drużynowo I miejsce na szczeblu wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych Dziewcząt - 18 uczennic. Nauczyciele przygotowujący drużynę:p. M. Kudła p. M. Antczak p. T. Pasiński.
     - II miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie „Puchar 5 Milionów” - 36 uczniów z klas I- IV, (dzieci przygotowywali nauczyciele wychowania fizycznego i kształcenia zintegrowanego)
     - II miejsce na szczeblu wojewódzkim w Mini – Koszykówce Dziewcząt – 12 uczennic, ( n-le: p. T. Pasiński p. M. Antczak).
     - 6 grudnia 2008 r. w Ogólnopolski konkursie literacki- „Młodzi twórcy literatury” przyznano:
     II nagrodę Adriannie Płuciennik z klasy III e i Mateuszowi Lewińskiemu z klasy IV c III nagrodę Patrycji Karbowskiej z klasy III a.
     - 24 października 2008 r. dziewczęta zdobyły I miejsce w Wojewódzkim Finale w biegach przełajowych szkół podstawowych.
     - II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym Przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową, Fundację Dzieci Niczyje i portal internetowy Sieciaki. pl na najciekawsze inicjatywy propagujące Bezpieczny Internet (koordynator inicjatyw p. E Potocka).
     - wyróżnienie scenariusza zajęć profilaktycznych dla naszych nauczycielek p. M. Andrysiewicz i p. E. Potockiej w Ogólnopolskiej Akcji Profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Nauczycielki nagrodzone zostały trzydniowym udziałem w warsztatach zorganizowanych w Zakopanem, podczas których otrzymały certyfikaty i  podziękowanie Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall i Ministra Turystyki i Sportu Mirosława Drzewieckiego.
     -Otwarcie drugiej pracowni multimedialnej współfinansowanej przez Urząd Miasta Kutno.


     2007

     - 07.03.2007r. wyróżnienie w Konkursie Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Szkoła bez przemocy”.
     - 10.09.2007r. zajęcie I miejsca w Polsce w Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej „Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem  Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. Dzieci ze świetlicy za pracę wykonaną na konkurs „Wiem i umiem. Dobrze się bawię” zostały nagrodzone główną nagrodą tablicą multimedialną „SMART Board 660”.
     - 20.11.2007r. otwarcie hali widowiskowo-sportowej z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego.
     - Otwarcie sali multimedialnej z tablicą interaktywną.
     - Zdobycie tytułu Wicemistrzów Polski w Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w Informatyce przez uczniów klasy VI a Michała Limanowskiego i klasy VI b Kacpra Pawłowskiego.


     2006

     - Udział uczniów klasy VI f realizacji projektu językowego SOCRATES COMENIUS „Nasza mała Ojczyzna- nasza wspólna Europa”.

     - Wizyta uczniów z Realschulle w Nord Husum, pobyt naszych uczniów u niemieckich przyjaciół,
     - zdobycie I miejsca w kraju w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Deutschfreund” przez uczennicę klasy V f Zuzannę Mojsiej.
     - Zdobycie brązowego medalu w biegu na 300 m podczas Finału Krajowego XII edycji Czwartków Lekkoatletycznych w Warszawie  przez uczennicę klasy IV b Darię Najdecką.


     2005

     - Wystawa prac plastycznych dzieci ze świetlicy szkolnej w Galerii WODN w Łodzi.
     - Uzyskanie trzech sprawności w ramach akcji Szkoły z klasą „Czytam, myślę, działam”, czyli „Lego, Cogito, Ago”.
     - Zdobycie tytułu Mistrza Polski w skoku w wzwyż przez ucznia klasy VI b Kacpra Marcinkowskiego.
     - SP 9 organizatorem Miejskiej Uroczystości zakończenia Roku Szkolnego 2004/2005 dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Kutno.
     - Otwarcie drugiej pracowni internetowej z 12 stanowiskami komputerowymi.


     2004

     - 4.03.2004r. Jubileusz XX-lecia Szkoły.
     - realizacja europejskiego projektu edukacyjnego „Fruhling 2004 „ Erweitung. Wiosna Europejska 2004: – certyfikat.
     - realizacja europejskiego projektu językowego „ Barenbeusch”.
     - SP 9 organizatorem Miejskiej Uroczystości Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2004/2005 dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Kutno.


     2003

     - 11 kwietnia byliśmy organizatorami I Kutnowskiego Rambitu pod hasłem "Szkoła wychowuje, uczy, bawi", imprezy integrującej szkoły należące do Klubu Przodujących Szkół w Polsce, naszymi gośćmi były szkoły podstawowe z Poznania, Uniejowa, Małkini,Rusinowa.
     - 11 października otrzymaliśmy tytuł "Szkoła z Klasą" i Certyfikat.
     - Realizacja innowacji „Klasa Europejska” ( 2003-2006), autorem której jest p. Henryka Strzałkowska.


     2002

     - 3 marca, z okazji obchodów święta Patrona Szkoły, naszym gościem był pan Paweł Jaros, Rzecznik Praw Dziecka.
     - 8 kwietnia uczniowie klas VI po raz pierwszy pisali sprawdzian po szkole podstawowej.
     - 1 września nastąpiły zmiany na stanowiskach wicedyrektorów: na emeryturę odeszły pani Danuta Pawłowicz oraz pani Irena Nowogórska, nowymi wicedyrektorami mianowane zostały: pani Małgorzata Margulska - Haczyk oraz pani Elżbieta Mikołajczyk.
     - Szkoła przystąpiła do akcji "Szkoła z Klasą" organizowanej pod patronatem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i "Gazetę Wyborczą".
     - Zdobycie tytułu Mistrza Polski w skoku wzwyż podczas Ogólnopolskich Mistrzostw "Czwartków Lekkoatletycznych" w Warszawie przez uczennicę kl. V a Annę Kozanecką.
     - Zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w biegu na 60 m podczas Ogólnopolskich Mistrzostw "Czwartków Lekkoatletycznych" w Warszawie przez ucznia kl. V a Rafała Krzeszewskiego.


     2001


     - 3 kwietnia szkołę odwiedziła poseł na Sejm RP, przewodnicząca Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, Zofia Grzebisz -Nowicka.
     - 7 kwietnia szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół w Polsce, akt przyjęcia odebrały w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie: dyrektor szkoły pani Danuta Blus, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Dorota Koziczak oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agata Wesołowska.
     - Zdobycie Mistrzostwa Polski w Minikoszykówce Dziewcząt w ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
     - Zdobycie III miejsca w Czwórboju Lekkoatletycznym Chłopców w ramach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
     - Zdobycie tytułu Mistrza Polski w biegu na 60 m podczas Ogólnopolskich Mistrzostw "Czwartków Lekkoatletycznych" w Warszawie przez ucznia kl. IV a Rafała Krzeszewskiego.


     2000

     - W czerwcu po raz ostatni żegnano absolwentów klas VIII.
     - W latach 1989 - 2000 szkołę ukończyło 78 laureatów i 61 finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.


     1999

     - Po raz pierwszy uczniowie klas VI przeżywali niezwykłą uroczystość: żegnali się z "Dziewiątką", by rozpocząć naukę w gimnazjum.
     - We wrześniu wicedyrektorem szkoły została pani Krystyna Błaszczyk.


     1998

     - W marcu odwiedziła szkołę delegacja Polonii amerykańskiej, na czele z Edwardem J. Piszkiem, od lat zaangażowanym w budowę  Centrum Małej Ligi Baseballu, w trakcie wizyty goście przekazali uczniom naszej szkoły sprzęt baseballowy.

     1997

     - W październiku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowej nawierzchni hali sportowej.

     1996

     - W Kutnie narodziła się nowa tradycja - wspólne uroczyste obchody rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego samorządowych szkół podstawowych miasta Kutna; nasza szkoła miała zaszczyt jako pierwsza w mieście przygotować uroczystości we wrześniu w obiektach Centrum Małej Ligi Baseballu i Softballu i w czerwcu w Kutnowskim Domu Kultury.

     1995

     - W czerwcu w Ogólnopolskim Konkursie "Sport dla każdego" szkoła została wyróżniona nagrodą centralną (finansową nagrodę przeznaczono na zakup sprzętu sportowego).
     - We wrześniu otrzymaliśmy wyróżnienie I stopnia Ministra Edukacji Narodowej za udział w konkursie "Sportowe wakacje w miejscu zamieszkania".


     1994

     - W maju otwarte zostało Muzeum Historii Szkoły - obchody dziesięciolecia istnienia szkoły zakończono uroczystym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, podczas którego pożegnano dotychczasowego dyrektora szkoły pana Romana Buzaka.
     - Nowym dyrektorem szkoły została, wybrana w drodze konkursu, pani Danuta Blus; stanowiska wicedyrektorów objęli pani Danuta Pawłowicz, pani Irena Nowogórska i pan Roman Buzak.
     - We wrześniu nasza szkoła wzięła udział w odbywającej się po raz pierwszy w Polsce akcji "Sprzątanie Świata".
     - W październiku w ogólnopolskim rankingu szkół podstawowych, ogłoszonym przez czasopismo "Płomyczek", nasza szkoła znalazła się na VI miejscu.


     1993

     - We wrześniu odbyło się spotkanie naszych pierwszych absolwentów z dyrekcją szkoły i wychowawcami.

     1992

      

     - Zarząd Główny SZS przyznał szkole Zbiorową Odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej".

     1991

     - Od lutego funkcję wicedyrektora zaczęła pełnić pani Danuta Blus.

     1989

     - W czerwcu mury naszej szkoły opuścili pierwsi absolwenci - została założona Złota Księga Absolwentów.
     - We wrześniu wicedyrektorem szkoły została pani Danuta Pawłowicz.


     1988

     - Zakończono budowę szkoły; oddano do eksploatacji basen.

     1987

     - Pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice zagospodarowywali budynki szkoły i tereny wokół niej - postanowiono, że Święto Patrona Szkoły obchodzone będzie 4 marca, w dniu koronacji Władysława Jagiełły na króla Polski.
     - We wrześniu funkcję wicedyrektora szkoły objęła pani Irena Nowogórska.


     1986

     - W maju został opuszczony budynek przy ul. Wardów 1a, uczniowie rozpoczęli naukę w budynkach C i D Szkoły Podstawowej nr 9 ul. Jagiełły 6.
     - 1 września w oddanej do użytku sali gimnastycznej odbyła się uroczystość inauguracyjna roku szkolnego 1986/1987.
     - Szkole nadano imię Władysława Jagiełły i przekazano sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski, Miejski Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole, a także ze składek rodziców uczniów oraz pracowników szkoły; projekt sztandaru wykonała pani Anna Rutkowska – Rubacha, na II piętrze budynku C utworzono Izbę Pamięci.


     1985

     - Oddano do użytku budynek AKŻ (Administracja, Kultura, Żywienie) i budynek B SP 9 z siedzibą przy ul. Jagiełły 6.
     - 1 września uczniowie rozpoczęli naukę w budynku B.
     - Od września wicedyrektorem szkoły została pani Barbara Przybysz.


     1984

     - 1 września naukę rozpoczęło 527 uczniów w budynku przy ul. Wardów 1a i
     w przedszkolu przy ul. Jagiełły 4.
     - Pracę z uczniami podjęło 25 nauczycieli, a kierowała pracą szkoły dyrekcja w składzie: dyrektor pan Roman Buzak, zastępcy dyrektora pani Czesława Aftowicz i pani Marta Kajszczarek.


     1983

     - 1 września w zastępczym budynku przy ulicy Wardów 1a rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie klas
     I - III; obowiązki dyrektora pełniła pani Czesława Aftowicz, natomiast dyrektorem koordynatorem prac związanych z budową szkoły był pan Roman Buzak - wówczas jeszcze dyrektor SP nr 2.


     1982

     - Kutnowskie Przedsiębiorstwo Budowlane rozpoczęło budowę gmachu Szkoły Podstawowej nr 9 na osiedlu Grunwald Wschód przy ul. Władysława Jagiełły 6; kierownikiem budowy był pan Wojciech Kozanecki.

     1981/82

     - Narodził się projekt szkoły przygotowany przez Biuro Projektów w Toruniu.

      

      

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2944989
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
   • sp9@edu.kutno.pl
   • telefon/fax (24) 253-63-68; 253-64-25
   • 99-301 Kutno, ul. Wł. Jagiełły 6
   • 7.30 - 15.30
 • Galeria zdjęć

  • Szalony Tydzień w kl. I - III
  • Jesteśmy w Finale Wojewódzkim "Gier i zabaw"
  • Drugoklasiści na Planecie Złotówka
  • "Tłusty czwartek" w świetlicy
  • Święto Patrona Szkoły kl. 4 - 8
  • Turniej rycerski klas II i III
  • Gromada Zuchowa w Oporowie
  • Paczka od Zuchów z okazji Dnia Myśli Braterskiej
  • Dziewiątka mistrzem powiatu ,,Gier i zabaw"
  • Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Powiatowy konkurs informatyczny "Wygraj Niepodległą" rozstrzygnięty