• HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW
     w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie

     na rok szkolny 2018/2019

     HARMONOGRAM.2018.docx

      

      

     Lp.

      

     Forma zajęć

      

     Termin zajęć godzina/Sala

      

     Klasa

      

     1.  

     Zajęcia rewalidacji indywidualnej

     Pon.

     3 g. lek.

     Czw.

     7 g. lek.

      

     Wt.

     8 g. lek.

     Czw.

     8 g. lek.

      

     Sala: D 2

     kl. VIb

      

      

      

      

     kl. VIIIc

      

      

      

      

      

     1.  

     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne

      

      

     Czw.

     2 g. lek

      

      

     kl. Ic

     1.  

     Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

     Co druga śr.

     7 g. lek.

     Sala: D 6

      

      

     Czw.

     7 g. lek.

     Sala: D 5

      

     kl. IIIa

     kl. IIIb

     kl. Ic

     kl. IId

     kl. IIIb

      

     kl. IVa

     kl. IVe

     kl. IVf

      

      

     1.  

     Zajęcia dodatkowe z języka polskiego

     Śr.

     6 g. lek.

     Sala: D 6

      

     Czw. 6 g. lek.

     Sala: D 5

     kl. Id

      

      

     kl. Id

     1.  

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki

     Co drugi czw.

     8 g. lek.

     kl. Ic

     kl. IId

     kl. IIIa

     kl. IIIb

     1.  

     Zajęcia logoterapii grupowej

     Pon.
     12:45 - 13:30

     13:45 - 14:30

     14:40 - 15:25

      

      

     Wt.

     8:00 - 8:45

     8:55 - 9:45

     10:45 - 11:30

     11:40 -12:25

     12:45 - 13:30

      

     Czw.

     8:00 - 8:45

     8:55 - 9:40

     Sala: C 4a

     kl. IIa

     kl. IVa

     kl. VId+Vb+Vc

      

      

      

     kl. Ve+Vf+VIa

     kl. Ia

     kl. IIIa

     kl. IVd

     kl. IVb + IVe

      

      

     kl. IId

     kl. Ic

     1.  

      

     Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego dla klas V - VIII

      

     Co dwa tyg.

     pon. 15:35

     wt. 15:35

      

      

     kl. VI + VII

     kl. V + VIII

      

     1.  

     Dodatkowe zajęcia z języka polskiego z uczennicą kl. IVa

      

     Wt. 14:00

     Sala: D 13

     Czw. 14:00

     Sala: C 1a

     kl. IV

     1.  

     Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

     Czw.

     8g. lek

     Sala: D 9

      

     Pt

     8g. lek.

     Sala: D 9

      

      

     kl. IV

      

      

      

     kl. V

      

      

     1.  

      

      

      

     Zajęcia rewalidacyjne

      

      

      

      

      

      

     Pon.

     6g. lek

     Sala: C 12

      

     Pt

     4g. lek.

     Sala: C 3a

      

      

      

     kl. I c

      

      

      

      

     1.  

     Zajęcia logoterapii grupowej.

     Śr.

     11:40 -12:25

     12:45 - 13:30

     13:45 - 14:30

      

     Czw.

     12:45 - 13:30

     13:45 - 14:30

     14:40 - 15:25

      

     Pt

     10:45 - 11:30

     11:40 - 12:25

     12:45 - 13:30

     13:45 - 14:30

      

     Sala: C 4a

      

     kl. IId

     kl. IIc

     kl. IIIb

      

      

     kl. Id

     kl. IVf

     kl. IIIa

      

      

     kl. Ib

     kl. Ic

     kl. Ia + IVf

     kl. Id

      

      

     1.  

     Akademia młodego matematyka

     - aktywnie, samodzielnie, pomysłowo
     - program zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów kl. VIII

     Wt.

     14:40 - 15:25

     kl. VIIIa + VIIIc

     1.  

     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, kształtujące aktywność i kreatywność uczniów w zakresie fizyki

     Czw.

     15:35 - 16:20

     kl. VIII a

     kl. VIII c

     kl. VIII b

     1.  

     Koło humanistyczne „Per aspera ad astra”-rozwijające zainteresowania uczniów

     Wt.
     14.40 - 15.25

     kl. VIII b

     1.  

     Zajęcia rewalidacyjno - rehabilitacyjne

      

     Śr.

     1,2 g. lek.

     Mała Sala gimnastyczna

     kl. V b

     1.  

      

     Zajęcia terapeutyczne

     Pt

     7 g. lek.

     kl. IV - VIII

      

     1.  

      

     Zajęcia terapeutyczne

     Pon.

     7 g. lek.

     Czw. 7g. lek.

      

     kl. I - III

      

     1.  

     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

      

     Wt.

     8 g. lek.

     Czw.

     8 g. lek.

     kl. IV – VIII

      

     kl. VI , VIII

     1.  

     Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego

     Pt

     co 2 tyg

     6 g. lek.

     kl. I - III

     1.  

     Program zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki dla uczniów II etapu edukacyjnego

     Pon.
     14.40-15.25

     kl. IV - VIII

     1.  

     Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego w klasach czwartych

     Pt
     13.40-14.25

     kl. IV

     1.  

     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w ramach twórczego myślenia

     Czw.

     3 g. lek.

     kl. II a

     1.  

     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia teatralne uczniów

     Czw.

     2 g. lek

     kl. II b

     1.  

     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia teatralne uczniów

     Pt

     2 g. lek.

     kl. II c

     1.  

     Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów w zakresie edukacji czytelniczej z elementami plastyki

     Pon.

     2 g. lek.

     kl. II d

     1.  

     Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania z języka angielskiego z elementami wiedzy o kulturze, historii i zwyczajach krajów anglojęzycznych „Wiedzieć więcej, to rozumieć więcej”

     Pon.
     14.40 - 15.25

     Sala B 3

     kl. VIII

      

 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 2944963
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Wł. Jagiełły w Kutnie
   • sp9@edu.kutno.pl
   • telefon/fax (24) 253-63-68; 253-64-25
   • 99-301 Kutno, ul. Wł. Jagiełły 6
   • 7.30 - 15.30
 • Galeria zdjęć

  • Szalony Tydzień w kl. I - III
  • Jesteśmy w Finale Wojewódzkim "Gier i zabaw"
  • Drugoklasiści na Planecie Złotówka
  • "Tłusty czwartek" w świetlicy
  • Święto Patrona Szkoły kl. 4 - 8
  • Turniej rycerski klas II i III
  • Gromada Zuchowa w Oporowie
  • Paczka od Zuchów z okazji Dnia Myśli Braterskiej
  • Dziewiątka mistrzem powiatu ,,Gier i zabaw"
  • Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
  • Dzień Otwarty Szkoły
  • Powiatowy konkurs informatyczny "Wygraj Niepodległą" rozstrzygnięty